Skip links

LAATST BIJGEWERKT: 1 AUGUSTUS 2018

Algemene voorwaarden

Download in PDF

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cleanings, offertes, overeenkomsten, samenwerkingen en handelingen (zowel schriftelijk als mondeling) tussen SneakerCleaners en opdrachtgever(s).
2. Uitvoering van de overeenkomst
a. Kostbare goederen dienen indien noodzakelijk afzonderlijk te worden aangeboden, met overlegging van waarde per aangeboden goed alsmede een overlegging van aankoop.
b. Uw sneakers of andere producten dienen binnen dertig dagen opgehaald te worden tenzij anders afgesproken en schriftelijk te zijn vastgelegd. Hierna is SneakerCleaners niet langer aansprakelijk voor uw sneakers of andere producten.
c. Speciale vlekken behandelingen zijn altijd op eigen risico, hierbij dient vooraf kenbaar te worden gemaakt welke handelingen en producten de opdrachtgever(s) vooraf heeft gebruikt.
d. SneakerCleaners geeft geen enkele garantie op het resultaat.
e. Klachten over schade en/of verlies dienen direct bij overhandiging van de aan opdrachtgever geretourneerde opdrachten en binnen drie dagen schriftelijk ingediend te worden.
3. Aansprakelijkheid
a. Indien sprake is van aansprakelijkheid door SneakerCleaners, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot dat wat in deze bepaling en overeenkomst van opdracht is vastgelegd.
b. Indien SneakerCleaners aansprakelijk kan worden geacht voor schade en/of verlies, dan is de aansprakelijkheid van SneakerCleaners beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de betreffende order.

c. Het laten cleanenvan sneakers en andere producten is altijd op eigen risico waaraan geen rechten of aanspraak kunnen worden ontleend.

d. Garantie op resultaat van cleanings of welke andere behandeling dan ook is er niet, waaraan geen rechten of aanspraak kunnen worden ontleend.
e. Bij verlies of schade dient direct bij retourneren van opdrachten aan de opdrachtgeven en binnen maximaal drie dagen schriftelijk een klacht ingediend te worden.

e. Zonder ordernummer en betaalbewijs kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen ingeval van verlies of schade.

Algemene voorwaarden herroepingsrecht online bestelde artikelen.

1. Online aankopen kunenn gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van reden geretourneerd worden op de volgende voorwaarden:
• Het product niet is gebruikt.
• Het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of is aangepast.
• De opdrachtgever niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht (ondernemers).

2. De termijn van 14 dagen zoals in artikel Algemene voorwaarden herroepingsrecht online bestelde artikelen sub 1 genoemd, vangt aan:
• Op de dag dat de klant alle bestelde items, diensten of producten heeft ontvangen.

3. De opdrachtgeven kan herroepingsrecht kenbaar maken via info@sneakercleaners.nl

4. Eventuele producten waarop het herroepingsrecht van toepassing mocht zijn dienen verplicht binnen 14 dagen na het schriftelijk overleggen van het herroepingsrecht van de opdrachtgever terug te worden gestuurd naar SneakerCleaners Flagshipstore Tilburg, Tuinstraat 58 5038 DD te Tilburg.

5. Retourkosten of eventuele aanverwante verzendkosten komen enkel voor rekening van SneakerCleaners indien de volledige order en orderwaarde ongeopend en ongebruikt worden geretourneerd.

6. Terugbetaling van aankoopkosten en aanverwante verzendkosten die volgens gestelde regel en wetgebing in aanmerking hiervoor komen, zullen door SneakerCleaers binen de wettelijke termijn van 14 dagen na het ontvangen van de geretourneerde goederen aan de opdrachtgever worden gestorneerd, mits de opdrachtgever producten tijdig heeft geretourneerd.

Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.

SneakerCleaners Flagshipstore, Tuinstraat 58, 5038DD Tilburg. info@sneakercleaners.nl 0641073159.

× Hey! Hoe kunnen wij je helpen?